src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"

В навечерието на Международния ден на танца – 29 април излезе новият брой № 4 на „Списание за танц“ за 2022 г., единственото специализирано списание у нас, посветено на танцовото изкуство! 120 луксозни страници с разнообразни материали, отразяващи широкия спектър от балет, съвременен танц, пърформанс и танцова култура. Темата на тазгодишния брой е „Танц и музика: нови отношения“. Трябва да отдадем дължимото на Редакционната колегия: Ангелина Георгиева – гл. редактор, Вили Прагер, Ива Свещарова и Стефан А. Щерев за тяхната интелигентност, смелост и настойчивост за реализацията на тази прекрасна идея. И отново се възхищаваме от графичния дизайн на списанието, дело на Теодора Симова.

Няколко думи за моето скромно участие за четвърти път сред авторите на това издание. В рубриката „Традиции“ е моята статия „Отклонения извън орбитата“. Ще цитирам нейното представяне: „Зрелият период на развитието на танцовото изкуство в България през средата на 20. век кръжи около орбитата на съветския балет. Но творческият дух на редица хореографи излиза извън неговите норми в търсене на собствен път.“

>