src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"
„Ана Каренина“ сред античния Пловдив

„Ана Каренина“ сред античния Пловдив

Лев Толстой (1828–1910) живял в епохата на златния възход на руския класически балет е бил неприятелски настроен към него. Външният блясък, имперският мащаб, нереалните фантастични светове, богатството на хореографията, виртуозността на изпълнителите са били...
>