src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"
ПИСМО ОТ МОДЕРАТОРА

ПИСМО ОТ МОДЕРАТОРА

Новият балетен сезон 2022/23 започна! У нас, за начало е изненадващата новина от административен и творчески характер. Неочаквано художественият ръководител на Балета на Софийската опера Александър Александров, заемал този пост само един сезон беше освободен. Какви са...
>