src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"
ОТТУК – ОТТАМ: по света и у нас!

ОТТУК – ОТТАМ: по света и у нас!

29 април –Международен ден на танца! Може да го наречем СВЕТОВЕН и няма да сгрешим. Но това прилагателно СВЕТОВЕН напоследък е толкова употребявано с повод и без, че се изпразни от смисъл… И така, да тръгнем по широкия свят, главно с помощта на информациите от...
>