src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"

22 февруари 1928, премиера на „Копелия“, музика Лео Делиб, балетмайстор Анастас  Петров и режисьор П. К. Стойчев. Първият самостоятелен балетен спектакъл на балетната група на Софийската опера. Тази дата е началото на летоброенето  на Българския балет, по конкретно на балета на Софийската опера. Балетното изкуство като музикално – сценичен жанр, като част от европейската култура прониква у нас сравнително късно, причините са повече от ясни.  Още преди „Копелия“, българската публика не само в Столицата, но и в провинцията се среща с различни представители на танца, предимно чужденци. Това е интересна тема и изисква специално разглеждане. С Анастас Петров започва професионалната биография на Българския балет, балетмайстор, педагог, премиер – солист, организатор, ръководител. Той смело би могъл да каже „Българският балет – това съм аз!“. На премиерата централната партия на Сванилда танцува първата българска прима балерина Надя Винарова, Франц е самият Петров. Втората премиера танцува другата прима Анна Воробьова – рускиня, която ще изиграе в бъдеще голяма роля в развитието на балета у нас. Този спектакъл е била посетен от младия български монарх – Цар Борис Трети.

Следващата балетна премиера е чак през 1935 година. През тези няколко сезона Петров неуморно, апостолски работи за издигането на състава. Поставя танци в оперни спектакли, концертни номера и най главното обучава младите в постигане на тайните на балетното изкуство. н

на снимките: горе- Анастас Петров; долу- Надя Винарова и Анна Воробьова

>