src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"

ТАЗИ СТАТИЯ засега е в разработване, разширяване и допълнение.

Кратка биогафична справка. Николай Григориевич Сергеев (27 септември1876, Петербург – 24 юни1951, Ница). Артист, педагог, режисьор на балета. Балетно образование получава в Петербургското театралното училище – днес Академия „Ваганова“ и след завършването през 1894 е приет за артист от Балета на Мариинския театър, от 1904 е режисьор, 1914-1917 главен режисьор на балета. Един от първите оценил ползата от графичен запис на танца по системата на Владимир Степанов. От 1897 до 1917 е водил занятия по тази методика. През 1918 година, след революционните събития в Русия, той емигрира на Запад и успява да изнесе архива на записаните под негово ръководство 24 балета и 27 фрагмента от танцови сцени в Опери, в хореография на Мариус Петипа, Лев Иванов, Александър Горски. Какво представлява този АРХИВ? От началото на 20. век Николай Сергеев по негова лична инициатива, организира малка група съмишленици с цел да документират балетите от репертоара на Мариинския театър. Това са обемисти папки със С това той спасява безценните съкровища от унищожаване. Днес архивът е притежание на Харвардския университет в САЩ, той е в основата на реконструираните спектакли от Сергей Вихарев, Алексей Ратмански, Юрий Бурлака, Дъг Фалингтон, Слава Самодуров.

Дълго време съветските специалисти по балетната история, които дори не бяха виждали този архив внушаваха, че това е шарлатанство и няма никаква стойност. Последваха изявления, че Николай Сергеев незаконно е изнесъл архива от сейфа на Мариинския театър. Истината е, че този архив създаден по инициатива и под ръководството на Сергеев и фактически е негово притежание. Доказателство, в архива няма инвентарни знаци на Мариинския театър. А как с този огромен по размери материал Сергеев е успял да пропътува

>