src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"
Мая Плисецкая

Мая Плисецкая

Родена е на 25 ноември 1925 г. в Москва, в известното еврейско семейство на Михаил Плисецкий (1899 – 1938) и Ракел Месерер (1902 – 1993). Майка ѝ е актрисата от нямото кино Ра Месерер. Баща ѝ, икономист по образование, работи във висшите органи на властта на съветска...
Рудолф Нуреев

Рудолф Нуреев

Рудолф Хаметович Нуреев е роден на 17 март 1938 година във влака близо до Иркутск – умира на 6 януари 1993 г. (54 години) в Париж. От бащина страна има татарски корени, баща му и дядо му са от провинция Уфа. Баща му Хамет Нуреев попада в редиците на Червената...
КРАСИМИРА КОЛДАМОВА

КРАСИМИРА КОЛДАМОВА

Започва своето балеmно обученuе в шkoлama на основоположника на българсkuя балет Анастас ПеmроВ. ЗаВършва nървuя еkсnерuменmален вunyck на Държавното балетно учuлuще през 1954 г. в kласа на Лuлu Берон. През nepuoдa 1956-1958 г. cneцuaлuзupa в Балеmноmо учuлuще kъм...
ЖАН-ЖОРЖ НОВЕР

ЖАН-ЖОРЖ НОВЕР

Жан-Жорж Новер (на френски: Jean-Georges Noverre) е френски балетмайстор, който остава в историята като най-големия реформатор и теоретик на хореографското изкуство. Смятан е за баща на балета в днешния му вид. Новер е хореографът, който въвежда характерните позиции...
>