src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"
първият необикновен разговор със Стефан Христов

първият необикновен разговор със Стефан Христов

Моята зодия е БЛИЗНАЦИ. Като всеки БЛИЗНАК страдам от раздвоение на личността. Ще се опитам да направя експеримент, да се раздвоя на ИнтервюираЩ, и на ИнтервюираН. Да започнем… 1. Въпрос на интервюиращия./ Обичаш ли балет? Отговор на интервюирания. – Все...
>