src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"
Мариински театър

Мариински театър

Мариинският театър е известен в цял свят като главният театър на Санкт Петербург – културната столица на Русия. Много театри в света са предназначени да бъдат световноизвестни, но Мариинският театър заслужава да бъде наричан така. Стойността на всеки театър се...
>