src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"
МИХАИЛ БАРИШНИКОВ В СВЕТА НА ТАНЦА

МИХАИЛ БАРИШНИКОВ В СВЕТА НА ТАНЦА

„Дете божествено,  от Бога откраднало танца“, тези думи са изказани преди половин век в началото на неговия артистичен път. И до днес считан за единствен, неповторим, недостижим. Кратка характеристика, като опит да разгадаем Баришников като явление в изкуството....
>