src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"
Рудолф Нуреев

Рудолф Нуреев

Рудолф Хаметович Нуреев е роден на 17 март 1938 година във влака близо до Иркутск – умира на 6 януари 1993 г. (54 години) в Париж. От бащина страна има татарски корени, баща му и дядо му са от провинция Уфа. Баща му Хамет Нуреев попада в редиците на Червената...
>