src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"
„Баядерка“ на националния балет

„Баядерка“ на националния балет

Видеозаписът на „Баядерка“ на Софийската опера ни ощастливи в тези смразяващи от ужас дни с възможността да станем свидетели на голямото изкуство на Марта Петкова в една от най сложните партии в класическия репертоар. Истински красива балерина, с овладяна...
>