src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"
Националният балет и главните събития в неговата история

Националният балет и главните събития в неговата история

За първи път този материал е публикуван на 9 юли 2020. Първият професионален балетен спектакъл –“Копелия“ муз. Лео Делиб, постановка на Анастас Петров се е състоял на 22 февруари 1928 година.Това е началната дата на Балетния състав, част от Софийската...
>