src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"
Знайни и незнайни балетни личности

Знайни и незнайни балетни личности

Историята на българския балет е почти на възраст един век. От официалната призната начална дата 1928 са изминали 92 години, но и преди тази дата в София и провинцията са гостували чужди балетни артисти, някои от тях известни. Почти всички те са бягащи от ужасите на...
>